Sfeervol eindejaarsshoppen in Geel

Op zondag 10 ,17 en 24 december zetten heel wat winkels hun deur voor je open van 13u tot 18u om in een gezeligge kerstsfeer te kunnen shoppen .

De Stadspartij HGB hoopt dat deinwoners van Geel de winkeliers steunen daar deze nog kosten nog moeite gespaard hebben om hun winkels gezellig aan te kleden met sfeervolle kerstversiering.

Loop zeker eens door de sfeervolle straten en markt waar de handelaars/verenigingen veel moeite en geïnvesteerd hebben om de inwoners van Geel te kunnen laten vertoeven van een gezellige kerstmarkt in Geel met al zijn kraampjes en de spiegeltent ,waar tal van activiteiten iedere dag voor groot en klein georganiseerd worden .

Psychisch kwetsbare patieten in gewone gezinnen

De eeuwenoude Geelse traditie om psychisch kwetsbare patiënten in gewone gezinnen op te vangen is onlangs door de Unesco erkend als een voorbeeldpraktijk. Om dit te vieren is er op vrijdag 8 december 2023 een heus feestmoment georganiseerd ter ere van de Geelse gezinsverpleging. Dit vond plaats in de Agorahal van Thomas More en werd opgeluisterd door muziek van de harmonie van Larum.

De burgemeester onthulde er, samen met de lokale verantwoordelijke en de kabinetschef van Cultuur, een nieuw beeld en het nieuwe logo van Unesco voor de Gezinsverpleging.

De Stadspartij HGB vindt het maar zeer terecht dat deze traditie een erkenning krijgt op internationaal vlak, want de Geelse gezinsverpleging is uniek over heel de wereld.

Hopelijk zal, als gevolg van deze aandacht, deze voorbeeldpraktijk nog in andere landen of steden worden overgenomen.

Unesco heeft de Geelse gezinsverpleging erkend als immaterieel erfgoed.

Unesco heeft de Geelse gezinsverpleging erkend als immaterieel erfgoed.

Door de opname in het Register van Goede Borging Praktijken moet de zorgvorm waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid opgenomen worden in gewone gezinnen over de wereld uitgedragen worden.

De Gelenaar vindt het al zeven eeuwen lang de normaalste zaak om mensen met psychische problemen in hun gezin op te nemen zodat deze ‘gasten’ in warme familiale omstandigheden kunnen leven, wonen en werken. Die pleeggezinnen en patiënten krijgen daarbij medische en praktische ondersteuning van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel.

Die drie schakels van gastgezinnen, de Stad en het OPZ Geel maken van Geel de Barmhartige Stad.

Het zijn ook die drie partners die met steun van de Vlaamse overheid het dossier van de gezinsverpleging bij Unesco hebben ingediend.

Bij Unesco-Werelderfgoed denk je spontaan aan de piramides in Egypte ,maar naast gebouwen zijn er ook Unesco-lijsten met immaterieel erfgoed zoals bijvoorbeeld een typische volkscultuur.De Unesco-conventie in Botswana heeft woensdag de Geelse gezinsverpleging opgenomen in het Register van Goede Borging Praktijken waarmee ze wereldwijd zichtbaar te maken om dit te gebruiken als inspirerend om andere organisaties dit mooi project over te nemen Gelenaren vinden dat al eeuwen normaal, maar dat is voor de rest van de wereld niet zo.

Unesco-register wil langs deze weg de gezinsverpleging internationaal uitdragen.

Geel inspireerde in de negentiende eeuw al tot zowat 180 gelijkaardige initiatieven elders in de wereld, maar de meeste daarvan bestaan jammer genoeg niet meer.

We hopen dat deze erkenning tot een nieuwe boom van internationale samenwerkingen kan leiden.

De pleeggezinnen zelf zijn bijzonder verheugd met de internationale erkenning.

Het Geelse zorgmodel bestaat erin om dag in dag uit te zijn voor elkaar,zonder dat we zelf ervan bewust zijn dat het een meerwaarde kan zijn in ieders leven,zowel voor de patiënt als voor het gezin.

Het is geen geheim dat het aantal pleeggezinnen in de voorbije decennia heel sterk is afgenomen. Door de gezinsverpleging positief in beeld te brengen,hopen we dat vele gezinnen hierdoor zin krijgen om hun huis open te stellen voor kwetsbare mensen.

De gezinsverpleging is een eeuwenlange traditie in Geel maar kan bestaan omdat de hele bevolking hiervan doordrongen is.

In Geel gebeurt er zo veel om het verhaal van de gezinsverpleging door te geven en een inclusief zorgklimaat te creëren.

Denk maar aan Dimpnadagen, de Dimpna-Ommegang, het Gasthuismuseum,het bezoekerscentrum van het OPZ.De vele Geelse organisaties waarvan mensen met een psychische kwetsbaarheid lid zijn of ondernemers die een inclusieve reflex hebben in hun personeelsbeleid…enzDe Gelenaren zijn echt fier op deze erkenning van Unesco, zelfs onze burgemeester is trots en vind dit fantastisch.

De Stadspartij HGB is evenals onze burgemeester trots dat de gezinsverpleging erkend wordt door Unesco als immaterieel erfgoed.

Als barmhartige stad kunnen wij enkel deze initiatieven toejuichen.We hopen dat door de herkenning deze zorgvorm over de hele wereld gebruikt wordt om mensen met een psychische kwetsbaarheid in een zo normaal mogelijke levenssituatie op te vangen,en dat we dit zeker in Geel nog lang kunnen verder zetten.

Spiegeltent op Geel Wintert

Spiegeltent moet een extra beleving geven en wanneer het weer niet even meezit moet deze zorgen als beschutting tijdens Geel Wintert!!!!!!

Geel Wintert heeft sinds de opstart al verschillende gedaantes gehad, maar de juiste formule werd nog niet gevonden. marktkamers en de verenigingen ,hebben enkel de vraag dat ze voor de chalets ook een tafel kunnen zetten, zodat de klanten wat kunnen hangen.

De bedoeling is dit jaar voort te bouwen op dat concept en veel meer beweging in het gebeuren te brengen door vzw Centrum die een deel van de Markt in concessie hebben gekregen van het stadsbestuur.

De vzw Centrum heeft een concessionaris gevonden die een spiegeltent op het plein plaatst waar veel activiteiten kunnen in worden georganiseerd.

Tevens kan deze ook dienstdoen als schuilplaats wanneer het weer even niet meezit .

De Stadspartij HGB is van mening dat dit een zeer goed initiatief is is daar deze kleur en nostalgie geeft op de markt en kan gebruikt worden voor tal van activiteiten zowel voor groot als voor klein en we zullen niet meer afhankelijk zijn van het weer als het even niet meezit.

Wij zijn opzoek naar gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de Gelenaars.

Tonnagebeperking

Wat vindt de Gelenaar van een electronische controle van een tonnagebeperking in de dorpskern van het centrum van St.Dimpna en een snelheidsbeperking van 30 km over de gehele Gasthuisstraat voor de veiligheid van onze schoolkinderen of niet ???

Als wij als stadsbestuur een tonnagebeperking opleggen in de dorpskern van St Dimpna is het logisch dat deze zich verschuift naar de buurgemeenten .

De bedrijven in Arendonk en omstreken moeten ook hun materialen aangevoerd krijgen anders kunnen ze niets produceren, maar of al deze voertuigen door het dorpscentrum van St.Dimpna moeten is zeker niet logisch, rekening houdend met de schoolgaande kinderen die hier dagdagelijks geconfronteerd worden met zeer gevaarlijke situatie 's.

De Stadspartij HGB is van mening dat de buurgemeenten Dessel, Kasterlee, Retie en Mol, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),ook hun huiswerk moeten maken en het zwaar verkeer moeten afleiden naar de ring van Turnhout en dan via de de autostrade het zwaar vervoer naar Arendonk moet afleiden . Trouwens het zwaar vervoer is naar Geel gekomen nadat Lommel de tonnagebeperking heeft opgelegd voor zwaarvervoer.

Wij moeten als stadsbestuur ervoor zorgen dat de schoolgaande kinderen veilig op en naar school kunnen gaan .

De ontsluiting van de ring in Geel is ook geen optie daar deze nog jaren zal aanslepen daar hier zelf 900 bezwaarschriften nu nog lopende zijn.

De enige optie die wij al voorgesteld hebben op de gemeenteraad maar het stadsbestuur geen oren naar heeft ,is zoals onze collega's in Oud- Turnhout al jaren toepassen.

Het vrachtverkeer elektronisch te controleren en deze die de tonnagebeperking negeren die niet in het dorpscentrum van St Dimpna moeten zijn met een gasboete te beboeten.

Tegelijkertijd kan men ook nog een kilometerbeperking van 30 km /u opleggen over de gehele Gasthuisstraat zodat de GPS het gemotoriseerd verkeer dat nu door het centrum wordt geleid een andere snelle route zal berekenen .

Dit zou het gemotoriseerd verkeer tot de helft herleid .

Volgens De Stadspartij HGB zijn dit momenteel de enige 2 toepassingen die op korte termijn van essentieel belang zijn om de vele schoolgaande jeugd die door de dorpskern van St dimpna moeten hier op een veilige manier op en naar de school te laten gaan .

Wat vindt de Gelenaar hiervan ?

Samen tegen pesten

SAMEN TEGEN PESTEN & VOOR MEER RESPECT VOOR ELKAAR !!!!!!

Er komen bij onze pagina alsmaar meer klachten binnen over pestgedrag in school van kinderen die zich groeperen om een zwakkere jongere op de speelplaats van school verbaal uit te schelden zoals dikzak , dikke kikker, bloemzak... enz.

De begeleiding proberen dikwijls tussen beide te komen maar hebben hier zelfs geen vat op.( zelfs niet bij de allerkleinste)

Dan gaat men over naar fysiek geweld zowel op school als juist na de schooluren. Deze groep jongeren zoeken de zwakere jongere uit om deze dan te belagen , tot soms zelfs op sociale media waar ze foto's,filmpjes bewerken om alzo nog andere jongeren aan te zetten om mee te doen ,vertellen de ouders van de belaagde jongeren maar willen annoniem blijven omdat anders hun kind door deze jongeren nog harder wordt aangepakt.

De Stadspartij HGB vraagt aan alle kinderen/ tieners van Geel dat er meer respect moet zijn voor elkaar en bij het minste pestgedrag, gebrek aan respect voor elkaar. (foto's op internet internet manipuleren en publiceren, materiaal bv fietsband plat zetten ,privacy....enz gemeld wordt aan de verantwoordelijke .

Wanneer deze geen onmiddelijke oplossing heeft dit direct te melden aan de politie die daar gespecialiseerde mensen voor opgeleid heeft.

Enkel op deze manier kunnen we noodsituaties voorkomen zoals b.v. iemand die uit het leven stapt om wille van het pestgedrag van hun medeleerlingen .

Wil jij verantwoordelijk zijn voor iemand die uit het leven stapt om wille van pesterijen ???

Doe dan direct aangifte bij de verantwoordelijke wanneer je zo iets waarneemt op school.

Zo kunnen we dit probleem in de kiem kunnen smoren zodat we dergelijke situaties kunnen voorkomen,en iedereen een gelukkig leven kan leiden, want dit is het belangrijkste wat er is in het leven!!!

Aankomst Sint in café de Skulls was voor de kinderen een enorm succes.

Aankomst van Sint met zijn Zwarte Pieten in Café Skulls voor kinderen in Nood was een enorm succes.

Dankzij de Café Skulls op de hoek van de markt in Geel en tal van vrijwilligers van Dirty-north, bikers tegen pesten en nog tal van vrijwilligers die een enorme berg van speelgoed en snoep verzameld hadden konden alle kinderen van Geel bij een echte Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten een cadautje komen afhalen .

Het was echt een enorm succes en een goed gevoel te zien hoe deze kinderen zo blij waren om een speelgoedje te komen kiezen bij de echte Sint en zijn Zwarte Pieten.

Walter en Anja hadden zoveel kindjes nooit verwacht.

Hieruit zien we dat de Sint en zijn Pieten een graag geziene traditie is, maar tegelijkertijd ook dat er nog steeds veel mensen in nood zijn in Geel.

Gelukkig hadden de vrijwilligers van Dirty-north, bikers tegen pesten en nog tal van vrijwilligers een enorme berg van speelgoed en snoep verzameld.

Ook de hamburgers die de hard werkende mensen van Dirty-north aan het bakken waren voor goede doelen zoals deze, was wederom een lekker succes.

Alleen maar blije gezichten dankzij deze mensen met een groot hart.

De Stadspartij HGB heeft ook mee genoten van de blijde gezichten die af te lezen waren bij deze kinderen.

Wij willen de uitbaters van het Café de Skulls die hun accommodatie gratis ter beschikking stellen ,samen met alle vrijwilligers om aan zo'n mooi evenement hebben meegewerkt te feliciteren om voor deze kinderen die het al zo moeilijk hebben toch een blij moment te geven .

Dit is zeker voor herhaling vatbaar .

De Sint tegen kansarmoede

Zondag 3 december laten metalheads zien dat hun muziek misschien hard is, maar hun hart zacht.

Om 17u15 komt de Sint met zijn trouwe kompanen naar café de Skulls in Geel op de markt.

Samen met tal van vrijwilligers hebben zij speelgoed ingezameld voor kansarme kinderen.

Zo krijgt ieder kind een cadeau van de Sint.

Ook al is metal niet uw muziek, Walter Dhaenens de uitbater, heet u van harte welkom.

Jong en oud is hier welkom. Maar zondag 3 december om 17u krijgen alle kindjes de aandacht.

Ieder kind verdient het om gelukkig te zijn.

Daarom hoopt Walter dat de ouders hun drempelvrees kunnen overwinnen om hun kind toch dat cadeau te geven.

U bent niet verplicht om iets te drinken. Op dat moment gaat het om de kinderhartjes. Niet om geld.

Ouders, mama, papa, nonkel , tante, …, wees welkom met uw spruit.

De Sint deelt uit.

Geef een kind een glimlach op de mond, en kom met u gezin op zondag 3 december om 17u naar café de Skulls in Geel op de markt op de hoek met de Peperstraat.

Iedereen is welkom !!!

De Retieseweg gaat opnieuw open

Na twee jaar kunnen we de Retieseweg( N1118) op 1 december weer normaal gebruiken . De aannemer moet nog wel enkele werken uitvoeren waarbij hij gebruik gaat maken van een mobiele signalisatie zodat tijdens deze werken de Retieseweg steeds bereikbaar blijft voor het gemotoriseerd verkeer .

De aannemer is begonnen met het stelselmatig verwijderen van de signalisatie op de Retieseweg (N118) in Geel daar het gescheiden rioleringsstelsel en de brede fietspaden eindelijk gerealisserd zijn .Ten laatste moet de rijweg tussen Geel en Retie vrijdagnamiddag weer volledig open zijn voor het verkeer.

In de loop van december volgen nog enkele werken waarbij de aannemer steeds mobiele signalisatie zal plaatsen,waardoor de straat blijft tijdens deze werken wel steeds bereikbaar blijft volgens het stadsbestuur.

De Stadspartij HGB is blij dat deze grote werken nu eindelijk achter de rug zijn en dat de fietser nu over een veilig fietspad op en naar Retie kan rijden .

Kerk Winkelomheide

Zo'n 200 belangstellende hebben zaterdag kunnen genieten van het optreden dat Lisa Delbo in de Heilighartkerk van Winkelomheide gebracht heeft.

De Stadspartij HGB feliciteert de kerkwerkgroep van Winkelomheide met de vlekkeloze organisatie van het optreden van Lisa De Bo op zaterdag 30 november in de Heilighartkerk van Winkelomheide .

Tegelijk wil ze ook alle mensen die aanwezig waren bij het optreden van Lisa Del Bo hartelijk willen bedanken voor hun aanwezigheid.

Het gaat om toch wel zo’n 200 belangstellenden die van dit mooie optreden hebben kunnen genieten.

Met deze nevenactiviteit bewijst de kerkgroep van Winkelomheide nogmaals dat een kerk met wat goede wil nog vol belangstellenden kan geraken zonder dat de maatschappij hiervoor geld moet investeren.Dit succes is van groot belang.

Dat zit zo: omdat er steeds minder kerkbezoek is (in de meeste kerken) en de kosten voor de overheid gelijk blijven, heeft minister Bourgeois destijds bepaald dat elke gemeente een kerkenplan moet opstellen om het bestand aan kerken aan te passen aan het aantal wekelijkse gebruikers. Dat kan gebeuren door sommige kerken een herbestemming (geen kerk meer dus) of een nevenbestemming (er komt in de kerk een functie bij) te geven.Volgens het Geelse kerkenplan zou er in de kerk van Winkelomhei een dokterspraktijk moeten komen, en wel als nevenbestemming, dus een deel van de ruimte blijft als kerk in gebruik.

Deze dokterspraktijk zal, op bevel van minister Crevits, 700.000 euro gemeenschapsgeld ontvangen voor een passende “box to box” verbouwing.

Volgens de kerkwerkgroep blijft er in dit plan te weinig fysieke ruimte over voor de kerkelijke activiteiten zelf, en bovendien maakt ze bezwaar tegen commerciële activiteit in een kerkgebouw (denk daarbij aan het bekende bijbelverhaal van de geldwisselaars in de tempel).

Daarbij kun je opmerken dat die 700.000 euro wel een beetje valse concurrentie is tegenover alle andere beginnende dokterspraktijken, die voor hun eigen onderkomen moeten instaan.

De werkgroep meent dat de kerk blijvend door de gemeenschap van Winkelomheide gebruikt moet kunnen worden voor de eucharistievieringen, doopsels, communie, tentoonstellingen, workshops, gepaste muzikale optreden, en niet in de laatste plaats als een ruimte waar mensen tot rust kunnen komen en die mensen verbinden kan.

Financieel is er daartegen geen werkelijk bezwaar.De kerk is al jaren zelfbedruipend, en beschikt zelfs over een spaarboek.

En met een actie als het optreden van Lisa del Bo afgelopen zaterdagavond heeft de werkgroep bewezen dat activiteiten in de kerk voldoende belangstelling trekken om het behoud van de kerk als kerk én als ontmoetingspunt van de dorpsgemeenschap, te rechtvaardigen.

Wij zijn opzoek naar gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de Gelenaars.

Raadpleeg onze facebookpagina:https://www.facebook.com/DeStadspartijHGBof via geelsbelang@gmail.com

 

Wat is er aan de hand in het ziekenhuis van Geel?

Wat is eraan de hand in het St. Dimpna Ziekenhuis????

Een docusoap zoals Familie en Thuis zijn er niks mee vergeleken.

Wederom stellen wij vast dat mensen bedreigd worden door de directie van het ziekenhuis.

Net zoals in de onze kindertijd, worden er brieven onder de deur geschoven.

Helaas geen liefdesbrieven maar koude harde bedreigingen.

Hoe kunnen dokters en verplegend personeel nu zich concentreren op het helpen en redden van mensen als ze steeds bang moeten zijn voor hun job.

De directie met name Mevr. G.S. (eerste schepen CD&V) wil een alleenheerser zijn van de raad. Zodat er geen tegenspraak kan zijn over haar beslissingen.

Daar Mevr. V.C. (Burgemeester N-VA) en 5 andere leden van de Raad van bestuur hier niet van wilde weten, hebben zij de eer aan zichzelf gehouden en hebben deze hun ontslag voor deze raad gegeven.

Misschien kan de raad van bestuur zich wel eens afvragen waarom deze leden opeens samen met de voorzitter hun ontslag indienen alvorens verder te gaan met dit bestuur die nu in de minderheid (3)is ,en dus juridisch geen beslissingen meer kan nemen.

Momenteel verstuurt Mevr. G.S.zelfs de nodige medische apparatuur weg uit ziekenhuizen om kosten te besparen.

Maar ze geeft wel groen licht voor een plafondschildering in de operatiekamer voor maar liefst 40.000€.

De mensen die alle dagen moeten vechten voor levens van onze ouders, kinderen broers, zussen,…,moeten zich steeds schikken naar haar.

Hoe kunnen deze mensen nog hun job doen?

Nu wil Mevr. G.S een samensmelting tussen de ziekenhuizen van Geel, Mol om later Turnhout en Herentals er aan toe te voegen zodat er een overkoepelend orgaan onstaat :De regionale ziekenhuizen van de Kempen .

Dit is op zich is een mooi gegeven daar het over een samenwerking gaat.

Helaas is het hier te doen om de mooie positie als voorzitster van de raad te krijgen en niet om een samenwerking.

Telkens er een vraag gesteld wordt van het St Dimpna ziekenhuis zowel door andere oppositiepartijen als door de Stadspartij HGB worden deze verwezen naar de geheime zitting waar niets van genotuleerd of opgeven wordt.Daar wij transparant willen doen aan politiek hebben wij onze vragen hier gepubliceerd zie foto .

Dit is hetzelfde dat de raadsleden tegen een dode muur praten .

Zo wil Mevr. G.S.ook niet dat er gesproken wordt over de miljoenen euro’s schuld die het ziekenhuis van Mol heeft.

Zelfs tijdens de geheime zitting ontwijkt ze al de vragen die aan haar gesteld worden , met de woorden dit is interne keuken , daar kan ik niets over zeggen, ik weet vanwaar je dit haalt ....enz .

Wij als open , eerlijke en transparante partij, zijn hier NIET mee akkoord.

Jullie hebben gekozen voor een bestuur dat niets aan jullie wenst mee te delen.Waar zijn we mee bezig?

Nogmaals, wij zijn een open , eerlijke en transparante partij.

Wat vinden jullie Gelenaars van deze werkwijze van Mevr. G.S?

Goedkeuring van de omgevingsvergunning voor Albert Hein op de Molseweg

Het stadsbestuur keurt de nieuwe omgevingsvergunning voor supermarkt Albert Hein langs de Molseweg goed op de site waar vroeger de garage Lievens(Saab,Seat )gevestigd was .

Na de derde keer dat de aanvrager een vergunning indiend voor het bouwen van een supermarkt langs Molseweg kent kent het stadsbestuur de nieuwe vergunning toe.

De eerste aanvraag in 2020 werd geweigerd omdat een van de gebouwen die gesloopt moest worden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed stond,waardoor het college van burgemeester en schepenen een negatief advies gaf.

De aanvrager ging met de feedback aan de slag voor een nieuwe aanvraag die het college van burgemeester en schepenen wel goedkeurde,maar de aanvrager heeft de goedkeuring terug ingetrokken daar derden in beroep gingen .

Nu heeft de aanvrager voor de derde keer een omgevingsvergunning ingediend,nadat ze samen met enkele buurtbewoners en oplossing gevonden heeft om de hinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken.

De Stadspartij HGB is blij dat er eindelijk een doorbraak is in dit dossier zodat deze supermarkt kan gerealiseerd worden.

Na het sluiten van de Delhaize in Geel is een nieuwe supermarkt in Sint-Dimpna zeker welkom.

In Geel centrum komt er niet enkel de een supermarkt bij maar wordt ook de concurentie onder de supermarkten groter, waarde Gelenaars van kunnen profiteren en dit zeker gaan voelen bij de uitgave van hun voedingsmiddelen.

Wij als Stadspartij HGB vraagt zich af in hoeverre het stadsbestuur staat met de vergunning van het Jumbo dossier?

Overlast door hangjongeren

Uit verschillende getuigenissen blijkt dat veel van onze kinderen s'avonds niet meer buiten durven en willen, daar ze bang zijn dat ze lastig gevallen worden door hangjongeren (meestal een groep tieners) die over heel het grondgebied van Geel verspreid zijn.

Zij durven zelfs agressief te werk gaan om hun prooi te bedreigen met messen om zo hun portefeuille, fiets, gsm, bankkaart...enz te bemachtigen.

Ze verplaatsen zich met elektrische steps zodat ze moeilijk te vatten zijn voor onze veiligheidsdiensten in deze kleine steegjes .

Meestal vindt men ze terug op de postpadjes, waar veel schooljongeren gebruik van maken om naar huis te rijden, maar ook aan de cinema, bankautomaten, ondergrondse parkings, de zelfcarwash, rustbanken , dopspleinen,speeltuinen, het station, de buurt van scholen ...enz .

Kortom op alle plaatsen waar kinderen vaak aanwezig zijn .

Kortelings kwam ons zelfherstellend volgende ter oren: dat er een jongere van dertien jaar oud op klaarlichte dag in het collegepostpadje overvallen wordt door een groep van 10- tal hangjongeren, die zijn gsm, portefeuille, paspoort en bankkaart bemachtigde.

Het slachtoffer kreeg enkel zijn bankkaart terug. Hij moest onder dwang al zijn geld afhalen en drinken halen in de buurtwinkel.

Het trauma dat hij hier van heeft, krijgt hij niet verwerkt, met gevolg dat hij niet meer alleen met zijn fiets naar school durft te rijden .

Hiervan hebben wij de betrokken diensten op de hoogte gebracht en is er dezelfde avond nog een p.v. opgemaakt bij de politie in Herentals.

De Stadspartij HGB vindt dat hier direct door de veiligheidsdiensten moet opgetreden worden alvorens dit kwalijke gedrag nog verder uit de hand loopt .

Wij zouden willen vragen aan het stadsbestuur om meer stadswachten in te zetten in deze kleine steegjes aan de scholen en extra te controleren op de gekende plaatsen waar deze ontsporende jongeren rondhangen en wachten op een volgend slachtoffer .

Wij raden ook de schoolgaande jeugd aan om zich in groep van school naar huis te verplaatsen, zodat deze jonge amokmakers hier geen kans meer krijgen om toe te slaan.Wij van de Stadspartij HGB geloven dat aan deze ontsporende jongeren de nodige - stevige - leiding moet worden gegeven, zowel justitieel als pedagogisch, niet alleen voor de algemene veiligheid in de stad en daarbuiten, maar ook voor hun eigen toekomst, die ze nu, als we ze aan hun lot overlaten, absoluut aan het verknallen zijn.

Het woonproject Geel Laar verwelkomt volgende week de eerste bewoners.

Het woonproject Geel Laar verwelkomt volgende week de eerste bewoners.

In 2022 ging de eerste spadesteek in de grond.
Anderhalf jaar later, kunnen we de eerste bewoners hun intrek in woonproject Geel Laar verwelkomen.
Woonproject Geel Laar, dat binnen vier jaar volledig afgewerkt zal zijn, omvat 116 appartementen en woningen.
Het wordt een duurzame en groene woonbuurt, die hopelijk een inspiratie zal worden voor andere projecten.
Zo beschikt Geel Laar bijvoorbeeld over het eerste residentiële warmtenet van de Kempen.
Er zal ook geen doorgaand verkeer zijn in de straten van de woonbuurt.
Een eerste woonblok werd woensdag officieel ingehuldigd door middel van de opening van het buurtlokaal, en werd er een gedicht onthuld van
Stadsdichter Jean-Paul Byloo die dit geschreven heeft voor het woonproject Geel Laar.
Dit lokaal is in eerste instantie bestemd voor de bewoners van Geel Laar ,maar zal op termijn ook opengesteld worden voor al de buurtbewoners.
Voorlopig nemen wij het beheer op ons maar na de voltooiing van het hele project neemt de vereniging van mede-eigenaars (VME) het beheer op zich.
Het lokaal leent zich perfect voor bijvoorbeeld een familiefeestje of een kaartnamiddag.
Het wordt een ontmoetingsruimte voor alle bewoners.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ploegvoorstelling '23-'24 Alberta

Op zondag 17 september om 10u steld voetbalclub KFCV Alberta haar ploegvoorstelling van elke ploeg VOOR HET SEIZOEN '23-'24.

Ze zullen elke ploeg van jong tot oud letterlijk in the picture zetten.

Er wordt zeker een Alberta-familie- foto gemaakt met z'n allen,dat vereeuwigd wordt op beeld.

Spelers jeugdspelers, trainers , supporters, voetbalvrouwen, ouders, grootouders, buren,sponsers ...enz

IEDEREEN IS WELKOM !!!

Vervolgens kan u de thuismatch volgen van ons eerste elftal om 15u tegen KFC Exc. Vorst.

Contactgegevens K.F.C.V. Alberta VZWHollandsebaan 26bGeel 2440BelgiumStamnummer: 03926info@kfcvalberta.be

Lagere middenklasse steeds armer

De koopkracht van gezinnen staat onder druk en zelfs van de mensen met een job heeft 15% financiële hulp nodig.

Ook tweeverdieners komen op het einde van de maand in de problemen om alles te kunnen betalen.

De resultaten van de Gezinsbarometer zijn zorgwekkend.

Vergelijk bijvoorbeeld eens welke prijs de boeren krijgen voor hun producten en wat de gezinnen moeten betalen bij de winkelketens.

Deze grote prijsverschillen zijn er de oorzaak van dat een steeds grotere groep gezinnen financieel moeilijk rond kan komen.

Anderzijds kan in deze grote winsten van de winkelketens misschien een oplossing worden gevonden als we ze omzeilen door korte ketens op te zetten voor groenten en fruit, voor zuivel, voor vlees….

De Stadspartij HGB ziet dat deze problemen zich ook in onze stad voordoen.

Wij willen hier duidelijk een signaal geven dat ook lager technisch opgeleide mensen recht hebben op een hoger loon, daar vooral deze groep getroffen wordt, terwijl de arbeidsmarkt juist roept om technisch geschoolde arbeiders.

Vaak heeft deze groep het moeilijker dan de mensen met een nog lager inkomen, voor wie (volkomen terecht natuurlijk) allerlei tegemoetkomingen, speciale tarieven en gunstmaatregelen gelden.

Wie meer wil weten over de Stadspartij of onze artikels raadpleeg dan

Onze facebook pagina: https://www.facebook.com/DeStadspartijHGB

Onze website : https://www.destadspartijhgb.be/

Wij zijn nog opzoek naar gemotiveerde burgers van Geel om samen met ons dit project verder uit te werken.

Na Meerhout nu ook tonnagebeperking voor vrachtwagens van meer dan 5 ton in het dorpshart van Winkelomheide.

Het stadsbestuur van Geel voert tonnagebeperking in voor doorgaand zwaar verkeer boven 5 ton in de kern van deeldorp Winkelomheide, nadat het bestuur van Meerhout dit ook heeft ingevoerd voor haar eigen dorpshart.

Het gaat dan vooral over vrachtwagens die van afrit Geel-Oost op de E313 of de industrie in die buurt komen en richting Mol willen rijden, of omgekeerd.

Het stadsbestuur van Geel vreest dat de vrachtwagens dwars door de dorpskom van Winkelomheide richting de Geelse en Molse ring zullen gaan rijden.

Daarom voeren ze nu een tonnagebeperking tot 5 ton in op een aantal kleinere wegen in de buurt van Meerhout, en op de gewestweg die door Winkelomseheide loopt (N174), van het kruispunt met de Tessenderloseweg tot net voor de Acaciastraat (bedrijvenzone).

De Tessenderloseweg valt niet onder de tonnagebeperking. Dat betekent dat deze voortaan veel meer vrachtwagens moet verwerken, omdat deze weg voortaan deel uitmaakt van een van de twee overgebleven verbindingen tussen de E313 en de Geelse ring. De andere overgebleven verbinding is de route Industrieweg – Koning-Albertstraat.

De Stadspartij HBG staat enerzijds achter deze beslissing, daar nu de dorpskern in Winkelomheide ontlast is van het zwaar verkeer en hier ook een basisschool gevestigd is .

Hierdoor zal de veiligheid voor de schoolgaande jongeren zeker verbeteren.

Anderzijds wordt de fietsweg van de Tessenderloseweg veel gebruikt door de schoolgaande kinderen en spijtig genoeg zijn hier de laatste jaren al verschillende dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.

Daarom zijn wij voorstander om al het vrachtverkeer via de Industrieweg en de Koning-Albertstraat naar de ring te leiden.

Dit is ook de veiligste en de kortste weg.

Het stadsbestuur van Geel heeft beslist om de Zone 30 uit te breiden

Het stadsbestuur van Geel heeft beslist om de Zone 30 uit te breiden met de Gasthuisstraat, namelijk tussen het kruispunt met de Diestseweg en het Sint-Dimpnaplein. Het is de bedoeling een veiligere situatie te creëren voor met name de fietsers, en in deze schoolomgeving het autoverkeer te ontmoedigen.

Deze snelheidsbeperking gaat van kracht na de rioleringswerken die aan het einde van het jaar zullen plaatsvinden.

Momenteel kan men deze snelheidsbeperking niet toepassen omdat de straat nog te breed is (6,1m),maar het stadsbestuur heeft nu van deze gelegenheid gebruikgemaakt om de indeling van de straat te hertekenen.

De drukke weg krijgt nu brede stoepen, vrij liggende fietspaden en een smallere rijbaan(5,5m) waardoor de snelheidsbeperking van 30 km/u wel toegepast kan worden.

De Stadspartij HGB betreurt dat met een maximumsnelheid van 30 km/uur het autoverkeer aan snelheid moet inleveren, temeer omdat het hier om een belangrijke toegangsweg gaat voor het St Dimpna ziekenhuis en het centrum.

Waar gaan de bewoners hun auto's nog parkeren, daar deze door de verhoogde fietspaden worden ingenomen.

Anderzijds is zij ten zeerste verheugd over de toegenomen verkeersveiligheid die dit plan belooft, met name voor fietsende leerlingen en meent zij dat de tweede overweging moet prevaleren.

Wij vragen ons ook af welke maatregelen er genomen worden om tijdens de werken een vlot verloop van het verkeer en de nodige veiligheid te garanderen, te meer omdat, zoals gezegd, de Gasthuisstraat een belangrijke toegang is voor het centrum en het St Dimpna ziekenhuis.

Terug naar een groenere Havermarkt

Terug naar een groenere Havermarkt ,maar wat met de kale markt die ook functioneel en groener kan gemaakt worden?

In het begin van de week is een aannemer begonnen een deel van de Havermarkt te ontharden, waar een zogenaamde “proeftuin” zal worden aangelegd.

Deze heeft de bedoeling de Gelenaars een idee te geven van hoe de vernieuwde Havermarkt eruit zal zien.

Die “proeftuin” zal plaats bieden aan heel wat groen, gezellige zitbanken, enkele speelelementen en voldoende parkeergelegenheid en ook in de Palingstraat wordt er een groenstrook aangelegd, om nieuwe parkeerplaatsen af te bakenen.

Zowel in de proeftuin als in de Palingstraat komen nieuwe fietsenstallingen.

De speelelementen en zitbanken worden later geplaatst, in de loop van de zomer, en de werken zullen vermoedelijk tot eind april duren.

De parkeerplaatsen op de Havermarkt en de gebouwen langs de Kameinestraat blijven bereikbaar en ook de wekelijkse markten ondervinden geen hinder van de werfzone en kunnen hun plek behouden.

Momenteel heeft het plein één functie, namelijk parkeerruimte bieden voor auto’s.

Die functie moet behouden blijven, maar daarnaast moet de Havermarkt een plaats zijn waar je elkaar kunt ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, waar ook voldoende fietsenstallingen zijn en waar het koeler aanvoelt op een hete zomerdag.

Zo zal de Havermarkt, hoopt men, een plaats worden waar inwoners niet alleen passeren, maar ook echt kunnen leven.

De Stadspartij HGB vindt het een goed initiatief om in het centrum meer groen te creëren, maar is wel van mening dat er op de Grote Markt zeker ook meer groen is(desnoods verplaatsbaar) ,maar ook meer parkeergelegenheid zou voorzien worden, zodat deze kale markt terug mooi en functioneel is .

Het zou mooi zijn als daarbij meteen ook de oude kiosk een plaatsje zou krijgen,die men kan verplaatsen indien nodig .

Vanaf 15 april tot en met 26 april voert een aannemer bijkomende werken uit aan twee verkeersdrempels in de Eikenvelden .

Vanaf 15 april tot en met 26 april voert een aannemer bijkomende werken uit aan twee verkeersdrempels in de Eikenvelden .

APK Wegenbouw zal enkele verkeersdrempels verlagen ter hoogte van de kruispunten Eikevelden/Borgstad en Eikevelden/Laar.

Deze ingreep is nodig omdat hier de omleiding via de Eikevelden wordt voorzien voor de bussen. Deze kunnen hierdoor schade oplopen, wat men wil vermijden, maar ook omdat men de busritten veilig wil laten verlopen.

Anderzijds is dit ook de aanvoerweg van het St Dimpna Ziekenhuis gedurende de werken van de Gasthuisstraat, waar het ziekenvervoer langs moet .

Op het kruispunt Eikevelden/Borgstad worden beide hellingen aangepakt.

Op het kruispunt Eikevelden/Laar verlaagt de aannemer enkel de verkeersdrempel aan de kant van Eikevelden.

Door de werken is de straat op twee plaatsen onderbroken voor gemotoriseerd verkeer.

Alle woningen zelf blijven wel bereikbaar met de wagen.

De sportvelden en de begraafplaats van Eikevelden blijven bereikbaar via de J.B. Stessensstraat.

Voor fietsers en voetgangers zal er geen hinder zijn.

De inwoners van Eikevelden ontvangen nog een bewonersbrief met extra informatie over de bereikbaarheid van hun straat.

De werken in Eikevelden zullen afgelopen zijn voordat de werken in de Gasthuisstraat beginnen.

De Stadspartij HGB hoopt dat de drempels ook na de werken in de Gasthuisstraat verlaagd blijven.

Dit is een aanvoerweg voor de ziekenwagens naar het St.Dimpna ziekenhuis en zal het comfort van het ziekenvervoer verhogen.

De kerkwerkgroep van Winkelomheide organiseert

De kerkwerkgroep van Winkelomheide organiseert op 25 april 2024 van 19u tot 20.30u een lezing van filosoof Michael Vlerick in onze Heilighartkerk .

Waarom we niet gelukkiger zijn?

Het team zal iedereen verwelkomen.

De inkom is gratis.

de brug over de Kleine Nete

Er is een oplossing in de maak om de brug over de Kleine Nete op de grens van Lichtaart (Kasterlee) en Geel te herstellen. De brug, vlakbij Bobbejaanland, is sinds oktober vorig jaar afgesloten wegens stabiliteitsproblemen.

Een compleet nieuwe brug zal er pas over tien jaar zijn.

Het verkeer op de Olensteenweg in Lichtaart en de Lichtaartseweg in Geel zal dit najaar weer over de brug kunnen rijden. Eind vorig jaar werden grote scheuren ontdekt, en een stabiliteitsstudie toonde aan dat de fundering in slechte staat verkeert. Sinds half oktober 2023 is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met een wegomlegging als gevolg.

De gemeenten Kasterlee en Geel hebben samen met een studiebureau oplossingen onderzocht. Een nieuwe brug duurt lang, maar een herstel blijkt nu mogelijk. Kasterlee en Geel hebben daarom een akkoord bereikt om de brug te herstellen en stabiliteit te waarborgen. "De focus ligt nu op stabiliteit, onderhoud en herstel."

Betonpalen zullen in de bestaande gemetste constructie worden geboord om stabilisatie te bieden. De omgevingsvergunning is aangevraagd en een aannemer wordt gezocht.

Minstens drie geïnteresseerde aannemers hebben het bestek opgepikt maar er kunnen tot 10 juli nog offertes ingediend worden .

hagen teruggesnoeid

Wat een verschil over 14 dagen konden de bewoners niet meer veilig van hun oprit op de rijbaan .Door de interpellatie van De Stadspartij HGB op 20 juni op de gemeenteraad waarbij de betrokken schepen beloofde om dit prioriteit te geven , werd er vrijdag de haag goed terug gesnoeid zodat de bewoners weer veilig van hun oprit zich op de rijbaan kunnen begeven.

Na de gemeenteraad van 20 juni 2024, waarin De Stadspartij HGB aangaf dat het fietspad slecht onderhouden was, werd snel actie ondernomen. Bewoners van de Tessenderloseweg konden niet meer veilig van hun oprit op de rijbaan, maar na controle gaf de betrokken schepen ons gelijk en beloofde om prioriteit te geven aan het melden van de situatie aan AWV, aangezien het een provinciale weg betreft.

Luister na interpellatie 6 van het audioverslag

Hier de link.

https://geel.notubiz.be/vergadering/1176758

Binnen een week werden de hagen teruggesnoeid en het onkruid verwijderd met de bosmaaier.

De Stadspartij HGB en de inwoners van de Tessenderloseweg willen de schepen bedanken voor de snelle interventie.

Als de afgestorven planten, door slecht onderhoud van de firma, nog tijdig vervangen worden, zullen de inwoners van Geel weer gelukkig zijn.

Dikke proficiat aan alle kinderen van Geel

Die het schooljaar weer goed hebben afgerond , de zomervakantie kan niet beter beginnen voor je.

De Stadspartij HGB is Fier op aldegene dit een goed resultaat neerzetten zalle !!

audioverslag van de gemeente- en Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 juni 2024

Daar De Stadspartij HGB open,eerlijk, transparant wil en zal blijven communiceren naar iedere Geelse inwoner is hier zoals iedere maand onderaan de link van het audioverslag van de gemeente- en Raad van Maatschappelijk Welzijn.

Met een simpele klik op de link onderaan en dan een klik op datgene dat je wil beluisteren kan je alle reacties beluisteren.

Hier het audioverslag van de gemeente- en Raad van Maatschappelijk

Welzijn van 20 juni 2024

https://geel.notubiz.be/vergadering/1176759

Hier de link audio verslag gemeenteraad 20 juni 2024

http://geel.notubiz.be/vergadering/1176758

Graag delen zodat de Gelenaar op een gemakkelijke manier de beslissingen en de besprekingen van de Ocmw- gemeenteraad kunnen beluisteren .

Veel luisterplezier !

Overkop

Overkop- huis neemt zijn intrek in het Geelse jeugdcentrum De Bogaard.

Hierdoor heeft de Kempen na Herentals een tweede OverKop-huis.

Overkop is een laagdrempelig inloophuis voor jongeren van 12 tot 25 jaar die met activiteiten, maar vooral een luisterend oor hebben voor jongeren uit de omliggende gemeenten met problemen en hun beslommeringen waar ze hier kunnen praten met de deskundige .

Uit recent onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de jongeren het af en toe mentaal moeilijk heeft.

Om die jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken, start het initiatief OverKop-huizen.

Het OverKop-huis dat nu in het voormalige JAC-gebouw op De Bogaard is opgestart, volgt uit een samenwerking tussen Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen.

De Stadspartij HGB is van mening dat met deze opening van het OverKop-huis een belangrijke stap vooruit zetten in het welzijn van de jongeren in onze regio!

Onze stad heeft altijd een sterke traditie gehad in het zorgen voor mensen met mentale moeilijkheden, en als kind- en jeugdvriendelijke stad kunnen we trots zijn dat dit initiatief helemaal bij aansluit aan onze vizie.

In de zomermaanden is het OverKop-huis elke woensdagnamiddag geopend van 12 tot 18 uur.

Vanaf september komt er een tweede openingsmoment tijdens een weekdag.

De Stadspartij vind dit een zeer goed initiatief daar deze zeer laagdrempelig is voor de jongeren. Zij kunnen hier advies vragen over hun beslommeringen en hun problemen aan een deskundige zonder dat ze daarvoor moeten betalen.

de Zegge in Geel

Om de Zegge in Geel te wapenen tegen de droogte wordt er binnenkort een In natuurgebied een helofytenfilter geïnstalleerd dat een plantaardig waterzuiveringsstation is.

Het oppervlaktewater passeert langs een lange plantaardige geul waarin de wortels van moerasplanten die de nutriënten zodat ze het water zuiveren voor het De Zegge binnenstroomt en de kwaliteit van het water verhoogt zodat we de Zegge wapenen tegen de droogte, die van buitenaf water wordt onttrokken om haar ecosysteemfuncties zoals CO2-captatie te kunnen uitvoeren, waarvoor de helofytenfilter een hulpmiddel is om oppervlaktewater te kunnen gebruiken in het natuurgebied, maar het is zeker geen structurele oplossing.

Om de Zegge heel het jaar water te voorzien moet er water ontrokkenworden uit omliggende gebieden, maar deze is allesbehalve ideaal omdat het oppervlaktewater niet voldoet aan de eisen van een laagveengebied.

Oppervlaktewater zit vol voedingsstoffen zoals nitraat, fosfaat en sulfaat.Dit rijk water veranderen de fauna en flora van het veengebied .

Om optimaal water voor dit gebied te realiseren laten we het rijk water door helofytenfilter (moerasplanten die onder water wortelen en boven water groeien zoals bijvoorbeeld riet of lisdodde gaan ) dat door de langgerekte geul van honderd tot tweehonderd meter stroomt het rijk water, dus vol nutriënten, langs de wortels van die planten. En dan is het aan de moerasplanten om al die voedingsstoffen waardoor het water een pak armer is geworden met minder voedingsstoffen uit de filter.

Naast de helofytenfilter gebruiken we ook een schadelijke chemische componenten .Met de hulp van watermaatschappij Pidpa voegen we cassettes toe aan de filter waarin Iron Oxide Coated Zandkorrels (IOCS) of ijzerkorrels zitten die chemisch binden met fosfaat in het water, waarna je het fosfaat samen met de ijzerkorrels uit het water kan halen, zodat het water dat De Zegge binnenstroomt, nog een stap zuiverder is .

Het water wordt door verschillende lagen van bodem en plantenwortels geleid.

Dit is het eerste evenement van het nagelnieuwe Veen Platform Vlaanderen/Nederland, waar wetenschappers leden van Natuurpunt, VLM en Pidpa on betrokken worden .

Het is de bedoeling dat de boodschap van dit soort dagen ook andere mensen en zeker beleidsmakers wakker schudt.We delen hier kennis over veenbehoud, -beheer en -herstel.

Met de data die we hier voorstellen, kunnen natuurorganisaties en beleidsmakers hopelijk de gepaste maatregelen nemen om het veen te herstructureren .

Het bevordert ook de biodiversiteit door een leefomgeving te bieden voor verschillende soorten flora en fauna waar dit gebied rijke biodiversiteit en uniek landschap is.

De plantaardige waterzuivering in De Zegge wordt ook gebruikt als educatief middel om het publiek bewust te maken van duurzame waterbeheer praktijken en de voordelen van natuurlijke waterzuivering.

Het project fungeert als een levend laboratorium voor onderzoekers en studenten die zich bezighouden met ecologische technieken en waterzuiveringstechnologieën.

De Stadspartij HGB vind dit een zeer goed initiatief daar hier bewezen wordt dat we met een plantaardige waterzuivering van natuurlijke processen, gecombineerd met hoogwaardige technologie milieuproblemen kan aanpakken.

Bovendien is het systeem energiezuinig en vermindert de ecologische voetafdruk in vergelijking met traditionele waterzuiveringsinstallaties.

Biedt het niet alleen een effectieve manier om afvalwater te zuiveren, maar draagt ook bij aan het behoud van natuurgebieden en het bevorderen van duurzaamheid.

afschaffen van de voorrang van rechts

De coalitiepartners van de gemeenteraad hebben het afschaffen van de voorrang van rechts doorgevoerd en snelheidsbeperkingen aan op een aantal straten .

Dit is in de Langestraat straat in Bel , in de Blokstraat in ten Aard , en op Galven in St Dimpna. De snelheidsbeperking wordt doorgevoerd op de kruising van de fietsostrade van de F105 en de omgeving van de spooroverweg waar we van 70km /u naar 50 km/u gaan.

de Stadspartij is van mening dat hier een duidelijke boodschap moet gegeven worden aan de Geelse burger i.p.v iedere gemeenteraad een paar straten aan te pakken de de wegcode te veranderen

Zo weet de Geelse burger niet meer wat waar mag en andersom.

geef duidelijke communicatie en zeg gewoon een snelheidsbeperking binnen de ring 50km/u en hier schaffen we alle voorrang van rechts af .

Trouwens in de hoofdsteden is dit al bewezen dat er 15% minder ongevallen veroorzaakt worden door de voorrangsregel af te schaffen .

Dit heeft De Stadspartij HGB als eens geïnterpelleerd op verschillende gemeenteraad maar zoals bij de rode lichten in de Zeggendijk en de Roerdompstraat heeft dit stadsbestuur hier geen oren naar .

Partnergeweld

Partnergeweld komt alsmaar meer en meer voor, zowel bij mannen als bij vrouwen .

Daarom organiseert het Veilig Huis Kempen op vrijdag 28 juni van 11u tot 13u een bijeenkomst voor vrouwen die te maken hebben gehad of nog steeds te maken krijgen met partnergeweld in de welzijnszorg die gelegen is op de Antwerpseweg 1a .

De organisatie wil hen de kans geven om samen te komen, om enkel te luisteren naar de verhalen van anderen of om hun eigen ervaringen te delen, die met partnergeweld te maken hebben of gehad hebben .

Deze veilige omgeving biedt ruimte voor dialoog en steun, zonder enige verplichting om actief deel te nemen.

Hoewel deelname gratis is, wordt gevraagd om vooraf in te schrijven.

Tijdens de bijeenkomst wordt er ook soep met brood voorzien.

Steun de boeren !!!

Zij vormen de ruggengraat van onze samenleving.

Zij zorgen ervoor dat we dagelijks kunnen genieten van gezond voedsel op ons bord.

Toch worden boeren steeds meer geconfronteerd met uitdagingen en obstakels die het hen moeilijk maken om hun werk te doen.

Boeren vormen de ruggengraat van onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat we dagelijks kunnen genieten van gezond voedsel op ons bord. Toch worden boeren steeds meer geconfronteerd met uitdagingen en obstakels die het hen moeilijk maken om hun werk te doen.

Daarom is het van groot belang dat we de boeren in onze samenleving steunen, zowel op financieel als op emotioneel vlak.

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om boeren te steunen.

Allereerst is de voedselproductie essentieel voor onze samenleving.

Zonder boeren zouden we niet genoeg voedsel hebben om aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking te voldoen.

Daarnaast spelen boeren een belangrijke rol bij het behoud van het platteland en het landschap.

Door landbouwgrond in stand te houden, dragen boeren bij aan de biodiversiteit en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Bovendien zorgen boeren voor werkgelegenheid en economische groei in landelijke gebieden.

Boeren worden echter geconfronteerd met verschillende uitdagingen die hun werk bemoeilijken.

Zo worden ze geconfronteerd met schommelende prijzen voor hun producten, strengere regelgeving en klimaatverandering die zorgen voor extreme weersomstandigheden.

Daarnaast worden boeren vaak geconfronteerd met maatschappelijke kritiek en negatieve beeldvorming over de landbouwsector.

Het is daarom van belang dat we de boeren steunen en waarderen voor het werk dat ze doen.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Allereerst kunnen consumenten ervoor kiezen om lokale en duurzame producten te kopen, om zo de lokale landbouwsector te ondersteunen.

Daarnaast kunnen overheden maatregelen nemen om de positie van boeren te versterken, bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken of te investeren in duurzame landbouwmethoden.

Het is belangrijk dat we ons realiseren hoe cruciaal de rol van boeren is in onze samenleving en dat we hen steunen in hun belangrijke werk.

Door boeren te steunen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven genieten van gezond en duurzaam voedsel en dat het platteland behouden blijft voor toekomstige generaties.

Laten we dus met zijn allen de handen ineen slaan en de boeren steunen!!!!

Hoogdag voor de G - wielrenners

Hoogdag voor de G - wielrenners want de Kwb in Oosterlo hadden na jaarlijkse gewoonte weer een groot evenement georganiseerd voor deze mensen met een beperking .

Gisteren organiseerde naar jaarlijkse gewoonte de K.W.B.van Oosterlo een wielerwedstrijd voor alle G- Sporters. Het was weer een groot evenement dat zeer goed georganiseerd was en waar we alleen maar zeer gemotiveerde deelnemers zagen die het beste van zich gaven om toch een goed resultaat neer te zetten . De handbikers hadden dit parcours gedurende één uur met een gemiddelde snelheid van 33,7 km per uur gekoerst de andere G -groep met hun gewone ,en aangepaste koersfiets tegen een gemiddelde snelheid van meer dan 40 km per uur

Chapeau voor mensen met een beperking en hun begeleiders die zulke resultaten kunnen neerzetten .

De Stadspartij vindt het wel spijtig dat hier weinig tot geen media of politieke belangstelling was. .Enkel de 2 onafhankelijke raadsleden Patrick Graux van de Stadspartij HGB en Marleen Verboven hadden tijd vrij gemaakt om deze mensen een hart onder de riem te steken. Deze kregen veel appreciatie terug van de deelnemers die elke ronde lachend over de eindstreep fietsten.De Stadspartij hoopt dan toch dat bij de volgende editie het lokaal bestuur meer vertegenwoordigd is( zeker de schepen van sport )en meer media aandacht is.

Enkel zo kunnen deze mensen met hun begeleiders ,die zich 300% van zich moeten geven om zulke prestatie neer te zetten meer sponsoring krijgen .Zo kunnen zij zich omringen door een goed team en met beter materiaal voor de dag te komen zodat hierdoor hun prestaties zeker gaan verbeteren.Ook is het belangrijk dat de deelnemers meer aangemoedigd worden door hun supporters. Dit geeft hun motivatie om nog beter te presteren . Ook moeten al degene die meegeholpen hebben om dit evenement vlekkeloos te doen verlopen feliciteren .De Stadspartij HGB is toch verbaasd dat er toch nog mensen zijn in dit kleine dorp die ook vinden dat deze mensen moeten gesteund worden,en tot onze maatschappij horen en niet enkel de topwielrenners die toch naar onze mening te veel media aandacht krijgen Hopelijk komt hier verandering in .

Namens De Stadspartij HGB Proficiat deelnemers en organisatie om dit evenement vlekkeloos te doen verlopen .

Wij hebben ervan genoten .

Het Geels stadsbestuur investeert 100.000 euro

Het Geels stadsbestuur investeert 100.000 euro in vernieuwende acties van Gelenaars.

De zeven projecten die de samenhang in de buurt bevorderen krijgen via het burgerbudget een financiële ondersteuning van het stadsbestuur die dit jaar door de participatieraad, aangevuld met een burgerjury, werden geselecteerd.

Eind 2022 kregen de voor de eerste keer zeven waardevolle initiatieven de goedkeuring om hun project effectief uit te voeren .Voor de 2 de editie werd voor deze lastige taak de raad tijdelijk uitgebreid met een burgerjury, metTwaalf Gelenaars die uit verschillende deeldorpen werden geloot om mee te beslissen.

Hier werd rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde, de laagdrempeligheid, de potentiële doelgroep(en), de kostprijs en een goede spreiding over de deeldorpen.

Uiteindelijk werden zeven projecten geselecteerd. Met ‘3 B’s: Bijen, Bomen en Bloemen’ wil Bijenbond de bijenhal op de site van de Astortoren voorzien van bloemen, struiken en bomen. Ontmoet 'Stelen' organiseren enthousiaste Stelenaren in de zomermaanden opnieuw een pop-up café. Via ‘Stip: van Punt’ gaan verenigingen van Geel-Punt een sfeervol park aanleggen in de tuin van de lege pastorij.

De Buurtbewoners ‘Groene Verbinding’ wil de Holvenstraat transformeren naar een echte tuinstraat De ‘Grot van Ten Aard’ wil de Landelijke Gilde Ten Aard het park aan de grot multifunctioneel maken. ‘Toontje Bel 2.0’ wil van de gloednieuwe Toontjes Gilde kunnen rekenen op steun om Toontje een boost te geven.

KFC Beekhoek wil tenslotte een Pannakooi realiseren met de jongerenraad van de voetbalclub Beekhoek.

De zeven project indieners ontvangen budget van de stad, maar moeten zelf de handen uit de mouwen steken om hun project binnen de twee jaar uit te voeren.

Een stadsmedewerker begeleidt hen daarbij.

Wat opvallend is, is dat bij deze beslissingen enkel de dorpen van onze coalitiepartners gekozen werden maar dat er geen projecten zijn in de deeldorpen Stelen en Winkelomheide waar weinig tot geen raadsleden vertegenwoordigd zijn .

De Stadspartij HGB vindt dit wel een goed initiatief om zo het sociaal leven in de deeldorpen terug levendig te maken .

Wat opvallend is, is dat bij deze beslissingen enkel de dorpen van onze coalitiepartners gekozen werden maar dat er weinig tot geen projecten zijn in de deeldorpen Stelen en Winkelomheide waar weinig tot geen raadsleden vertegenwoordigd zijn .

supporteren voor onze Rode Duivels.

De Stadspartij HGB zou een oproep willen doen om samen te supporteren voor onze Rode Duivels.

Ook Geel is klaar om van het Europees voetbalkampioenschap een groot feest te maken .

Je hoeft niets te missen van dit evenement want op het marktplein is alles voorzien, drankjes ,hapjes, een groot scherm en veel ambiance om samen met je kameraden te supporteren voor de Rode Duivels .

Drie wedstrijden zijn al zeker geplant dus hou deze data in u agenda vrij:1 Maandag 17 juni om 18u waar de Rode duivels het opnemen tegen Slowakije.

2 Zaterdag 22 juni om 21u waar de Rode duivels spelen tegen Roemenië.

3 Tot slot de laatste wedstrijd van de voorronde tegen Oekraïne op 26 juni om 18 u.

Wanneer de Rode Duivels doorgaan naar de volgende ronde zullen de organisatoren ervoor zorgen dat ook deze wedstrijden live op het groot scherm op de Grote Markt te volgen zijn .

Wij verwelkomen iedere Geelse burger en hopelijk is de opkomst zo groot dat de markt te klein is .

nieuw reglement voor verhuurders van woningen, studio's en appartementen aan de woonmaatschappij LeefGoed verhoogt.

De gemeenteraad heeft een nieuw reglement goedgekeurd dat de stedelijke aanmoedigingspremie voor verhuurders van woningen, studio's en appartementen aan de woonmaatschappij LeefGoed verhoogt.

Dit is een belangrijke wijziging in haar beleid ter ondersteuning van sociale verhuur.

Meer info: https://tinyurl.com/2h3fwdwr

fotozoektocht

De Landelijke Gilde van Holven organiseert een fotozoektocht van 25 mei tot 15 september.

De deelname kost 5 euro en start vanaf het kerkplein van Holven.

Naast deze activiteit is er nu ook de Nutteloze Borden Wandeling in het centrum van Geel, officieel geopend door Kamiel De Bruyne.

Deze ludieke wandeling, gesponsord door de toeristische dienst en bibliotheek, toont humoristische bordjes verspreid over de stad en is ideaal voor een ontspannende en grappige familiewandeling.

Deze route, met meer dan negentig humoristische bordjes verspreid over zes kilometer, biedt een leuke manier om verborgen plekken in de stad te ontdekken.

De borden zijn vaak moeilijk te vinden, wat de wandeling meer een zoektocht maakt.

De Gelenaars hebben enthousiast meegedaan en bordjes op hun huizen laten plaatsen. Deze wandeling is een speelse ontsnapping aan de dagelijkse ernst en een aanrader voor gezinnen.

De Stadspartij HGB waardeert deze initiatieven enorm, omdat ze de inwoners van Geraardsbergen laten zien wat onze stad te bieden heeft. Wij willen graag voorstellen om op termijn in elke deelgemeente een humoristische wandeling te organiseren.

Hierdoor kunnen zowel dorpsbewoners als geïnteresseerde burgers alle bezienswaardigheden in hun omgeving ontdekken.

Om diefstal te voorkomen, stellen wij voor de aangebrachte borden tegen sociale prijzen te koop aan te bieden via de dienst Toerisme.

Deze kunnen besteld en na levering opgehaald worden op de toeristische dienst van Geel die gevestigd is op de markt.

Geel boekt vooruitgang in de strijd tegen drugsmisdrijven!

Geel Boekt Vooruitgang in Strijd Tegen Drugsmisdrijven

Drugsgerelateerde misdrijven blijven een probleem in Vlaanderen, maar in Geel is er een positieve trend zichtbaar.

Terwijl het aantal drugsinbreuken in Vlaanderen boven de 33.000 per jaar blijft, is het aantal overtredingen in Geel gedaald.

Cijfers in Geel

Van 2020 tot 2023 registreerde de politie in Geel 467 minder drugsgerelateerde misdrijven dan in de periode 2016-2019. Het aantal inbreuken daalde van 1.272 naar 805, een afname van 36,7 procent. In 2023 werden 222 mensen betrapt door de politie, wat neerkomt op ongeveer twee per vierkante kilometer.

Aanpak en Voorstellen van de Stadspartij HGB

Volgens de politiecommissaris worden de cijfers beïnvloed door de hoeveelheid controles.

De Stadspartij HGB pleit voor extra controles en voorlichting.

Wij willen overtreders intensief begeleiden, regelmatig gerichte controles op scholen uitvoeren en meer voorlichting geven over de schadelijke effecten van drugs.

Verplichte educatie voor overtreders zou helpen hen bewust te maken van de schade die drugs aanrichten, in plaats van te sanctioneren wat weinig tot geen effect heeft.

Deze gecombineerde aanpak van handhaving en educatie moet helpen om de drugproblematiek in Geel verder terug te dringen.

Belangrijke verandering in de Nieuwstraat!

Belangrijke verandering in de Nieuwstraat!

Vanaf 1 augustus 2024 is het niet meer toegestaan om stil te staan of te parkeren op de rijbaan in de Nieuwstraat. Op verschillende plaatsen in de straat komen speciale laad- en loszones. Parkeren in de straat is enkel nog toegestaan op de parkeerplaatsen. Hier kun je maximaal dertig minuten parkeren, en dit steeds gratis.

Blijf je langer in het centrum?

Op de centrumparkings Nieuwstraat en Pas parkeer je het eerste uur gratis, maar je moet wel een ticket nemen uit de parkeerautomaat. De stad wil hiermee de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming in de straat verbeteren.

In oktober evalueren we deze nieuwe regels samen met de politie. De komende weken zullen de stadsdiensten de nodige borden en belijning aanbrengen. Vanaf 1 augustus gaan de regels effectief in.

KU Leuven lanceert fusietool

KU Leuven lanceert fusietool zodat de stadsbestuur van Geel dit kunnen gebruiken om een ideale fusiepartner voor Geel te vinden!!

KU Leuven heeft een nieuwe fusie tool gelanceerd waarmee steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen ontdekken welke fusiepartners het beste bij hen passen.

Deze tool analyseert verschillende factoren, zoals geografische nabijheid, demografie, en economische profielen, om te bepalen welke fusies het meest voordelig zouden zijn.

De tool biedt de mogelijkheid om parameters zoals inwonersaantal, bebouwing en fiscaal beleid mee te nemen en te wegen in de beoordeling

De Stadspartij HGB staat positief tegenover innovaties die het lokaal bestuur en de efficiëntie van openbare diensten verbeteren.

Het gebruik van de fusie tool van KU Leuven kan waardevol zijn voor het verkennen van potentiële fusiepartners en het optimaliseren van gemeentelijke processen.

Echter, de partij benadrukt dat bij eventuele fusies de transparantie en betrokkenheid van de inwoners van Geel centraal moeten staan.

Beslissingen moeten niet alleen op data gebaseerd zijn, maar ook op de behoeften en wensen van de lokale bevolking.

Voor meer Informatie of details over de fusietool en de mogelijke fusiepartners voor Geel, bezoek de fusietool :

https://fusietool-svelte.snl.ees.kuleuven.be/

Werken met Hinder op Geels grondgebied.

Grote update over de hinder van de werken de lopende werken en de afgeronde werken op Geels grondgebied .

Werken met Hinder op Geels grondgebied.Lopende werken:

Aanleg glasvezelnetwerk (fiber): Binnen de ring, aanleg van glasvezelnetwerk.Dornik - Wijdbosch: Weg- en rioleringswerken, aanleg nieuwe woonwijk 'Wijdbosch'.Gasthuisstraat: Rioleringswerken, vernieuwing van rijweg, aanleg fietspaden.Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer: Vernieuwing van het kruispunt met op- en afritten naar E313 ‘Geel-Oost’.Kortestraat: Weg- en rioleringswerken, doortrekken trage verbinding tussen Pallo en Rozendaal.Rauwelkoven - Groenstraat: Rioleringswerken, vernieuwen rijweg, aanleg, fietsostrade en stoepen.Vidse: Nieuw sociaal huisvestingsproject ‘Vidse’, gescheiden riolering in Vidse en Meidoornstraat.Hinderpremie bij openbare werken: Ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken kunnen onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie: Geel Werken met hinder

Toekomstige Werken op Geels grondgebied.Acaciastraat, Bremstraat en Gemeenteheide

In voorbereiding: Weg- en rioleringswerken tussen Bremstraat en Dennenstraat.Baantveld (lot 2)

In voorbereiding: Weg- en rioleringswerken in Azaleastraat, Drijhoek, Eikenstraat, Dr. Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Kabienstraat en Tulpenstraat.Berthouts Dreef

In voorbereiding: Aanleg van een nieuw gemengd fiets- en voetpad, met opritten en passeerplaatsen tussen Oosterloseweg en Berthouts Dreef 42-27.Binneneinde - Velveken

In voorbereiding: Aanleg van gescheiden riolering in Binnen- en Velveken.Afgeronde Werken op Geels grondgebied.Brukel

Weg- en rioleringswerken, aanleg van grachten en plaatsen van een pompstation.Dr.-Van de Perrestraat

Aanleg van vijf verhoogde fietspaden bij kruispunten.Elia: Project Herentals - Hezemeer

Nieuwe ondergrondse kabels tussen hoogspanningsstations en aansluiting naar bedrijventerrein Umicore in Olen.Europawijk

Rioleringswerken in diverse lanen zoals Amerikalaan, Belgiëlaan, en anderen.Groenhuis

Weg- en rioleringswerken, aanleg van stoepen en fietsostrade.Groenstraat

Aanleg verhoogd fietspad tussen Gooreind en Groenhuis.Herentalseweg (N13)

Rioleringswerken en vernieuwing van rijweg en fietspaden.In 't Eegdeken

Aanleg volwaardig voetpad en nieuwe groenzone.Nieuwstraat

Vervangen nutsleidingen in voetpad en mobiliteits- en vergroening ingrepen.Pallo

Rioleringswerken en vernieuwing van rijweg en stoepen.Pas - Gedeelte tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef

Herinrichting van Pas.Retieseweg

Heraanleg fietspad, rioleringswerken, en vernieuwen waterleiding.Schuttershof

Rioleringswerken en vernieuwing van de rijweg.Stokt

Rioleringswerken en vernieuwing van de rijweg.Tessenderloseweg (N126)

Aanleg fietspaden en rioleringswerken.Velleke

Weg- en rioleringswerken Velleke en een deel van Azaleastraat.ContactgegevensStadhuis

Adres: Werft 20, 2440 GeelTelefoon: 014 56 60 00E-mail: info@geel.be

Geel stelt nieuwe Nutteloze Borden Wandeling voor

Stadbestuur van Geel stelt nieuwe Nutteloze Borden Wandeling voor

De stad stippelde samen met de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden een wandeling door het centrum van Geel uit, waar 90 nutteloze bordjes te vinden zijn .

De wandeling zal op zaterdag 20 juli om 14 uur ingehuldigd worden met een receptie aan de ingang van Expozaal de Halle.

Bij regenweer zal de receptie doorgaan in de expozaal van cultuurcentrum de Werft. Nadien kunnen alle wandelaars op eigen tempo de route volgen.Geel is niet de enige stad of gemeente om een dergelijke Nutteloze Borden Wandeling te introduceren.

Onder andere Ninove, Genk en Hoogstraten gingen hen al voor.

De route is ongeveer 6 kilometer lang en er zullen langs het pad meer dan 90 bordjes te vinden zijn.

Er zal een digitaal plan van de wandeling beschikbaar zijn op de site van de vereniging van nutteloze bordjes en via de site van de stad Geel.

Echte speurneuzen kunnen echter proberen alle bordjes te vinden, want de wandeling is niet bewegwijzerd.

Let wel op: Je kan na verloop van tijd misschien niet alle bordjes meer terugvinden want ze worden ook regelmatig gestolen.

DeStadspartijHGBvindit een zeer goed initiatief om alzo op een speelse om meer te weten de komen over onze stad.

Geel Zomert! Afgelast wegens Hevige Regenval

Geel Zomert! Afgelast wegens Hevige RegenvalHelaas heeft de hevige regenval in de eerste helft van de dag ervoor gezorgd dat het terrein van Geel Zomert volledig verzopen is. De organisatie heeft daarom besloten om de tweede editie, gepland voor vrijdag 12 juli 2024, af te gelasten. Het was onmogelijk om het terrein tijdig droog te krijgen voor het gratis dubbelconcert.

De rock-coverband Silverblades en de 80’s-retroband Top Guns – met onder andere Sean Dhondt – zouden normaal gesproken vanavond op jeugddomein De Bogaard optreden tijdens de tweede editie van Geel Zomert. De weergoden zijn ons echter niet goed gezind en het terrein staat volledig onder water. Ondanks dat het vanavond hopelijk niet meer regent, kunnen we het terrein niet meer droog krijgen.

De organisatie hoopt dat ze volgende week weer enthousiaste Geelse burgers kunnen verwelkomen om er volop tegenaan te gaan.

De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout heeft tijdens extra controles

De politie van de zone Geel-Laakdal-Meerhout heeft tijdens extra controles in de omgeving van Eikevelden in Geel meerdere opgevoerde bromfietsen in beslag genomen.Twee bromfietsen werden betrapt op snelheden van respectievelijk 90 en 98 km/u. Een andere bromfiets reed 40 km/u in plaats van de toegestane 25 km/u. Daarnaast werd een motorfiets met een valse nummerplaat en zonder verzekering in beslag genomen. Alle bestuurders kregen een proces-verbaal.

De Stadspartij HGB benadrukt dat alle gebruikers van openbare faciliteiten, inclusief bestuurders van elektrische steps, boards en andere moderne vervoermiddelen, zich aan de regelgeving moeten houden.

Wij pleiten ervoor om bestuurders die de openbare weg gebruiken en zich niet aan de wet houden eerst te sensibiliseren, bijvoorbeeld door verplichte cursussen te volgen die hen de mogelijke schade laten zien die ze kunnen aanrichten aan medeweggebruikers.

Pas bij herhaaldelijk wangedrag zouden boetes moeten worden uitgeschreven.

Stad Geel verfraait Stationsplein door het te vergroenen

Stad Geel verfraait Stationsplein door het te vergroenen

Vanaf half mei is aan het Stationsplein in Geel een hele vergroening bezig. De twee groenperken op het plein worden heringericht om het wachten op de bus of trein aangenamer te maken voor inwoners en bezoekers.

Deze werkzaamheden zijn de eerste stap in de ambitieuze herontwikkeling van de stationsomgeving, waarin ontmoeting, groen en mobiliteit centraal staan. In samenwerking met private partners en Vlaamse mobiliteitsinstanties werkt de stad aan verschillende woonontwikkelingen rondom het stationsplein, gepland over een periode van vijf tot tien jaar.Voor een grootschalige herinrichting van het plein echter is het wachten op de verhuizing van het bedrijf Gavra en moet er voor het plein een nieuwbouwproject worden ontwikkeld.

Nu echter krijgen de vernieuwde groenperken nieuwe beplanting en enkele nieuwe bomen, terwijl in het najaar ook extra zitbanken worden geplaatst. Daarnaast onderzoekt de stad verdere aanpassingen in verband met het nieuwe groen.

De Stadspartij vindt dit een mooi initiatief, want wie kan er tegen meer groen zijn? Ze hoopt ook dat deze vergroeningsoperatie voorspoediger zal verlopen dan die aan de Havermarkt, waar je het groen nog steeds met een vergrootglas zoeken moet.

Voor meer informatie, bezoek de website van Stad Geel.

De Vickings rocken in de spiegeltent op Hazenhout in Zammel

De Vickings rocken in de spiegeltent op Hazenhout in Zammel

Zondagmiddag stond Spiegeltent Mystica in Zammel in het teken van Rock&Roll met de band The Vickings als hoofdact. Vele fans kwamen bijeen om nog eens terug te keren naar de tijd van die prachtige muziek.

De sfeer zat er goed in, en weinig fans konden zich beheersen om geen dansje te plaatsen op de mooie dansvloer van de spiegeltent.

Van 14.00 tot 18.00 uur bracht de band afwisselende Rock&Roll, waarbij de fans de kans kregen om hun benen los te gooien en het beste van zichzelf te geven, net als in de goede oude tijd.

Deze namiddag was meer dan geslaagd en een geweldige gelegenheid om met vrienden te genieten van nostalgische klanken. De Stadspartij HGB feliciteert de band The Vickings met hun fantastische optreden en bedankt hen voor het creëren van een gezellige sfeer voor zoveel inwoners van Geel.

Dit evenement is zeker voor herhaling vatbaar!

oplossing in de maak om de brug over de Kleine Nete

Er is een oplossing in de maak om de brug over de Kleine Nete op de grens van Lichtaart (Kasterlee) en Geel te herstellen. De brug, vlakbij Bobbejaanland, is sinds oktober vorig jaar afgesloten wegens stabiliteitsproblemen.

Een compleet nieuwe brug zal er pas over tien jaar zijn.

Het verkeer op de Olensteenweg in Lichtaart en de Lichtaartseweg in Geel zal dit najaar weer over de brug kunnen rijden. Eind vorig jaar werden grote scheuren ontdekt, en een stabiliteitsstudie toonde aan dat de fundering in slechte staat verkeert. Sinds half oktober 2023 is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met een wegomlegging als gevolg.

De gemeenten Kasterlee en Geel hebben samen met een studiebureau oplossingen onderzocht. Een nieuwe brug duurt lang, maar een herstel blijkt nu mogelijk. Kasterlee en Geel hebben daarom een akkoord bereikt om de brug te herstellen en stabiliteit te waarborgen. "De focus ligt nu op stabiliteit, onderhoud en herstel."

Betonpalen zullen in de bestaande gemetste constructie worden geboord om stabilisatie te bieden. De omgevingsvergunning is aangevraagd en een aannemer wordt gezocht.

Minstens drie geïnteresseerde aannemers hebben het bestek opgepikt maar er kunnen tot 10 juli nog offertes ingediend worden .